28. βασάνισον τοὺς καταδυναστεύοντας καὶ ἐξυβρίζοντας ἐν ὑπερηφανίᾳ

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina