5. Rebekka hallgatózott, amikor Izsák fiával, Ézsauval beszélt. Ézsau kiment a mezõre, hogy vadat ejtsen atyja számára.
“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina