Talált 9 Eredmények: zengõ

  • E szavakat intézte hozzátok az Úr a hegyen, a sötét felhõ borította ég felé (felcsapó) lángok közül, zengõ hangon, amikor egybegyûltetek, semmi többet; aztán fölírta két kõtáblára és átadta nekem. (Második Törvénykönyv 5, 22)

  • Dicsérjétek zengõ cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával! (Zsoltárok könyve 150, 5)

  • A te dicsõséged is az alvilágba szállt hárfáid zengõ hangjával együtt. Rothadás lett a fekvõhelyed és férgek lettek a takaród. (Izajás könyve 14, 11)

  • Zengõ éneketek olyan lesz akkor, mint az ünnepi éjszakán felhangzó ének, amikor a szívek örömtõl áradnak. És mint a zarándokok éneke, akik fuvolaszó kíséretében fölmennek az Úr hegyére, Izrael sziklájához. (Izajás könyve 30, 29)

  • Véget vetek zengõ énekednek, citeráid hangja nem hallatszik többé. (Ezekiel könyve 26, 13)

  • Péter a többi tizeneggyel elõlépett, és zengõ hangon beszédet intézett hozzájuk: "Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Vegyétek tudomásul és hallgassátok meg szavamat! (Apostolok Cselekedetei 2, 14)

  • Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengõ érc vagyok vagy pengõ cimbalom. (Korintusiaknak írt I. levél 13, 1)

  • A trónból zengõ, mennydörgõ villámok csapkodtak. A trón elõtt hét lobogó fáklya lángolt: Isten hét szelleme. (Jelenések könyve 4, 5)

  • És hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengõ mennydörgés robaját: "Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a Mindenható. (Jelenések könyve 19, 6)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina