Talált 950 Eredmények: pedig

 • Aztán megkérdeztem õt így szólva: Kinek a lánya vagy? Ezt válaszolta: Betuel lánya vagyok, Nachor fiáé, akit Milka szült neki. Akkor az orrába karikát tettem, karjára pedig csatokat. (Teremtés könyve 24, 47)

 • A gyermekek felnõttek: Ézsau bátor vadász lett, a puszta embere, Jákob pedig egyszerû ember, aki sátránál maradt. (Teremtés könyve 25, 27)

 • Jákob pedig adott neki kenyeret és lencsefõzeléket. Evett és ivott, felállt és kiment. Ilyen kevésre becsülte Ézsau az elsõszülöttség jogát. (Teremtés könyve 25, 34)

 • Abimelek pedig így szólt Izsákhoz: "Távozz tõlünk, mert túl hatalmas lettél számunkra." (Teremtés könyve 26, 16)

 • Erre oltárt épített azon a helyen és segítségül hívta az Úr nevét. Ott verte fel a sátrát, Izsák szolgái pedig kutat ástak ott. (Teremtés könyve 26, 25)

 • Jákob ezt válaszolta anyjának, Rebekkának: "De bátyám, Ézsau, szõrös férfi, én pedig sima vagyok. (Teremtés könyve 27, 11)

 • Elment hát, elhozta és odaadta anyjának. Anyja pedig elkészítette ízletesen, ahogy atyja szereti. (Teremtés könyve 27, 14)

 • A kecskegidák bõrével pedig befödte karját és sima nyakát. (Teremtés könyve 27, 16)

 • Amikor Lábán hírt vett Jákobról, nõvére fiáról, eléje sietett, megölelte, megcsókolta és házába vezette. Õ pedig elbeszélt Lábánnak mindent, ami történt. (Teremtés könyve 29, 13)

 • Lábán így szólt hozzá: "Igen, te az én csontom és húsom vagy." Õ pedig egy hónapig nála maradt. (Teremtés könyve 29, 14)

 • Ma végigmegyek juhaid és kecskéid között. A bárányok közül különíts el minden sötét színû állatot, a kecskék közül pedig minden csíkosat és foltosat: ez az én bérem. (Teremtés könyve 30, 32)

 • Azután három nap járásnyi térközt jelölt ki maga és Jákob között, Jákob pedig Lábán többi juhát, kecskéjét legeltette. (Teremtés könyve 30, 36)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina