Talált 2124 Eredmények: mint

 • Akár a köntöst, úgy göngyölöd össze õket, s mint a ruha, úgy változnak meg. Ám te ugyanaz vagy, és esztendeid nem érnek véget. (Zsidóknak írt levél 1, 12)

 • De õ Mózesnél annyival nagyobb dicsõségre volt méltó, amennyivel nagyobb tiszteletet érdemel a ház építõje, mint a ház. (Zsidóknak írt levél 3, 3)

 • Mózes mint szolga volt hûséges Isten egész házában, és jövõbeli kinyilatkoztatásról tett tanúságot. (Zsidóknak írt levél 3, 5)

 • Krisztus azonban mint fiú állt háza élén. Mi vagyunk az õ háza, ha mindvégig rendületlenül kitartunk a bizalomban és a diadalmas reményben. (Zsidóknak írt levél 3, 6)

 • Ezért, mint a Szentlélek mondja: Ma, amikor majd meghalljátok szavát, (Zsidóknak írt levél 3, 7)

 • ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadáskor, a kísértés napján a pusztában tettétek. (Zsidóknak írt levél 3, 8)

 • Azt mondja ugyanis: Ha ma majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadáskor tettétek. (Zsidóknak írt levél 3, 15)

 • Hozzánk éppúgy eljutott az üdvösség örömhíre, mint õhozzájuk; ám nekik nem vált hasznukra a tanítás, mert nem csatlakoztak azokhoz, akik hittel hallgatták. (Zsidóknak írt levél 4, 2)

 • A világ teremtése óta mûvei ugyan befejezõdtek, mint ahogy egy helyen a hetedik nappal kapcsolatban megállapítja: "A hetedik napon az Isten megpihent minden munkájától." (Zsidóknak írt levél 4, 4)

 • Aki ugyanis belép nyugalma országába, az megpihen minden munkájától, mint ahogy az Isten is megpihent a magáétól. (Zsidóknak írt levél 4, 10)

 • Törekedjünk tehát rá, hogy bejussunk nyugalmának ebbe az (országába), nehogy valaki éppúgy elessék, mint elõbb a hitetlenség példáján láttuk. (Zsidóknak írt levél 4, 11)

 • mint olyan valaki, aki megértõ tud lenni a tudatlanok és a tévelygõk iránt, hiszen õrá is gyöngeség nehezedik. (Zsidóknak írt levél 5, 2)


“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina