Talált 2124 Eredmények: mint

 • Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. (Kolosszeieknek írt levél 3, 12)

 • Szolgák, engedelmeskedjetek mindenben testi uraitoknak, ne látszatra szolgáljátok õket, mint akik emberek tetszését keresik, hanem egyenes lélekkel, az Úr félelmében. (Kolosszeieknek írt levél 3, 22)

 • hiszen az evangéliumot nemcsak szóval hirdettük közöttetek, hanem erõvel, Szentlélekkel és mély meggyõzõdéssel is. Ti éppúgy tudjátok, mint mi, hogy - érdeketekben - hogyan viselkedtünk körötökben. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 1, 5)

 • hanem úgy beszélünk, mint akiket Isten alkalmasnak ítélt az evangélium hirdetésére. Nem is az embereknek igyekszünk tetszeni, hanem az Istennek, aki szívünket megítéli. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2, 4)

 • Mint tudjátok, nem volt szokásunk hízelegni, és kapzsi szándék sem vezetett soha. Isten a tanúnk rá! (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2, 5)

 • Bár mint Krisztus apostolai követelményekkel állhattunk volna elõ, mégis olyan szelíden viselkedtünk körötökben, mint a gyermekeit dajkáló anya. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2, 7)

 • Azt is tudjátok, hogy mint apa a gyermekeit, egyenként (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2, 11)

 • Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor az Isten szavát hallottátok tõlünk, nem úgy fogtátok fel, mint emberi tanítást, hanem mint az Isten szavát, ahogy valóban az is. Bennetek is hatékonynak bizonyul, akik hittetek. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2, 13)

 • Timóteus éppen most tért vissza tõletek, és jó hírt hozott nekünk hitetek, szeretetetek felõl, és arról, hogy szívesen emlékeztek ránk, sõt szeretnétek látni minket, mint ahogy mi is titeket. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 3, 6)

 • Titeket meg gyarapítson és gazdagítson az Úr szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket! (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 3, 12)

 • és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 4, 5)

 • Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 4, 13)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina