Talált 2124 Eredmények: mint

 • Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az õ követõi és (Efezusiaknak írt levél 5, 1)

 • Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. (Efezusiaknak írt levél 5, 8)

 • Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. (Efezusiaknak írt levél 5, 28)

 • Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket. (Efezusiaknak írt levél 5, 33)

 • Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát. (Efezusiaknak írt levél 6, 6)

 • Bizakodom és reménykedem, hogy semmiben sem vallok szégyent, sõt nyíltan megmondom, hogy Krisztus, mint mindig, most is megdicsõül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. (Filippieknek írt levél 1, 20)

 • hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. (Filippieknek írt levél 2, 7)

 • hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben. (Filippieknek írt levél 2, 15)

 • Róla azonban tudjátok, mennyire megbízható, hiszen, mint a gyermek apja mellett, úgy szolgált mellettem az evangélium ügyében. (Filippieknek írt levél 2, 22)

 • Hiszen - mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom - sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. (Filippieknek írt levél 3, 18)

 • Megvan mindenem, mégpedig bõségesen. Bõven el vagyok látva, amióta Epafroditusztól átvettem küldeményeteket, mint kellemes illatú, Istennek tetszõ áldozatot. (Filippieknek írt levél 4, 18)

 • Öljétek meg tagjaitokban azt, ami földies: az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bûnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. (Kolosszeieknek írt levél 3, 5)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina