Talált 721 Eredmények: amely

 • Meghallottam és megrendült a bensõm. Ajkaim remegtek hallatára, csontjaim elszuvasodtak, lépteim bizonytalanná váltak. Nyugodtan várom a szorongatás napját, amely felkél a minket nyomorgató népre. (Habakuk könyve 3, 16)

 • Ez volna a virágzó város, amely biztonságot élvezett? Amely így szólt szívében: "Csak én! Rajtam kívül nincsen más!" Lám, romhalmazzá vált, vadak tanyájává. Aki csak arra jár, fütyül és a kezét rázza. (Szofoniás könyve 2, 15)

 • Nem hagyok meg belõled, csak egy szerény kis népet, amely az Úr nevében reménykedik: (Szofoniás könyve 3, 12)

 • Bõ termésre számítottatok, és lám, szûkös lett. Betakarítottátok, de elfújtam. Ugyan miért? - mondja a Seregek Ura. Hajlékom miatt, amely romokban hever - mindegyiketek csak a maga házával törõdik. (Aggeus könyve 1, 9)

 • Erre így szólt: "Ez az az átok, amely rászáll az egész föld színére. Elûz innen minden rablót, és elûz innen mindenkit, aki hamisan esküszik a nevemre. (Zakariás könyve 5, 3)

 • Hamat is az övé, amely szomszédos vele, [Tírusz] és Szidón is, bár nagyon bölcsnek tartja magát. (Zakariás könyve 9, 2)

 • Lába azon a napon az Olajfák-hegyére hág, amely Jeruzsálemmel szemben áll, keletre, s az Olajfák-hegye középen kelet-nyugati irányban kettéválik, úgyhogy egy igen mély völgy keletkezik. A hegy egyik fele északra, a másik fele dél felé húzódik vissza. (Zakariás könyve 14, 4)

 • Az egész ország síkság lesz. Gebától egészen Rimmonig, amely a Negeben van. Jeruzsálemet magasra emelik, de minden a maga helyén marad. Benjamin kapujától az Elsõ-kapu tájékáig, vagyis a Vártorony kapujáig, valamint Hananeel tornyától a királyi sajtóig (Zakariás könyve 14, 10)

 • Ugyanez a csapás sújtja a lovakat és az öszvéreket, a tevéket és a szamarakat is, és minden állatot, amely a táborukban lesz. (Zakariás könyve 14, 15)

 • Így bûnhõdik Egyiptom, és így bûnhõdik minden nép, amely nem jön fel, hogy megünnepelje a sátoros ünnepet. (Zakariás könyve 14, 19)

 • Mert lám, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevõ olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja õket - mondja a Seregek Ura -, úgyhogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belõlük. (Malakiás könyve 3, 19)

 • A fejsze már a fák gyökerén van: Kivágnak és tûzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. (Máté evangéliuma 3, 10)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina