Talált 250 Eredmények: Jákob

 • amíg helyet nem találok az Úrnak, hajlékot Jákob Erõsének." (Zsoltárok könyve 132, 5)

 • Jó annak, akinek Jákob Istene a gyámola, aki az Úrba, Istenébe veti reményét, (Zsoltárok könyve 146, 5)

 • Megremegett a föld a lakói miatt, Jákob egész háza szégyenbe öltözött. (Makkabeusok I. könyve 1, 28)

 • Bajt hozott sok királyra, Jákob örült tetteinek. Örökre áldott marad emlékezete. (Makkabeusok I. könyve 3, 7)

 • Végigvonult Jákob városain, kiirtotta belõlük a gonoszokat, és elfordította a haragot Izraelrõl. (Makkabeusok I. könyve 3, 8)

 • Ez mind áll az Istennel való szövetség könyvére, és a törvényre, amit Mózes adott nekünk, Jákob családjának öröksége gyanánt. (Sirák fia könyve 24, 23)

 • Jel lettél a jövendõ harag idejére, hogy te csillapítsd le, mielõtt kitörne, hogy az apák szívét fiaikhoz fordítsd, és Jákob törzseit újra helyreállítsd. (Sirák fia könyve 48, 10)

 • felé tart számos nép, és így szól: "Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg minket útjaira, és így az ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálembõl az Úr tanítása." (Izajás könyve 2, 3)

 • Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában! (Izajás könyve 2, 5)

 • Igen, elvetetted népedet, Jákob házát. Mert tele van jósokkal és jövendõmondókkal, mint a filiszteusok földje. Idegenek fiaival kötnek szövetséget. (Izajás könyve 2, 6)

 • Én az Urat várom, aki Jákob háza elõl elrejti arcát, csak benne remélek. (Izajás könyve 8, 17)

 • Azon a napon Izrael maradéka és Jákob házának menekültjei többé nem arra támaszkodnak, aki veri õket, hanem hûségesen az Úrra támaszkodnak, Izrael Szentjére. (Izajás könyve 10, 20)


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina