Talált 283 Eredmények: Háza

 • Akkor Ábrahám így szólt háza legidõsebb szolgájához, aki egész vagyonát kezelte: "Tedd kezedet a csípõm alá! (Teremtés könyve 24, 2)

 • Egy alkalommal Jákob ételt készített. Ézsau éppen kimerülten jött haza a mezõrõl. (Teremtés könyve 25, 29)

 • Megborzadt, és azt mondta: "Milyen félelmetes ez a hely, valóban itt van az Isten háza és itt van az ég kapuja." (Teremtés könyve 28, 17)

 • Ez a kõ, amelyet emlékkõül felállítottam, az Isten háza lesz, és mindenbõl, amit adsz nekem, hûségesen tizedet adok neked." (Teremtés könyve 28, 22)

 • Jó, te eljöttél, mert annyira sóvárogtál atyád háza után, de miért loptad el isteneimet?" (Teremtés könyve 31, 30)

 • És a ruhát magánál tartotta, míg a férje haza nem jött. (Teremtés könyve 39, 16)

 • Küldjetek haza egyet magatok közül, hogy hozza el öcséteket. Ti többiek addig foglyok maradtok. Így vizsgáljuk ki állítástokat, hogy komolyan veszitek-e az igazságot. (Teremtés könyve 42, 16)

 • Amikor József meglátta köztük Benjamint, megparancsolta háza gondnokának: "Vezesd a férfiakat házamba, vágass le egy állatot és készítsd el, mivel a férfiak délben nálam ebédelnek." (Teremtés könyve 43, 16)

 • József azután megparancsolta háza gondnokának: "Töltsd meg az emberek zsákját annyi gabonával, amennyi beléjük fér, s mindegyiknek a pénzét tedd vissza felülre a zsákba. (Teremtés könyve 44, 1)

 • Alig hagyták el a várost és még nem mentek messzire, amikor József így szólt háza gondnokához: "Rajta, siess azok után az emberek után. Ha utoléred õket, mondd nekik, hogy miért viszonozták a jót rosszal? Miért loptátok el ezüstpoharamat? (Teremtés könyve 44, 4)

 • azért a te szolgád szeretne itt maradni a fiú helyett, mint uramnak rabszolgája, a fiú pedig menjen haza testvéreivel. (Teremtés könyve 44, 33)

 • Helyezd hát biztonságba nyájaidat és amid csak van a mezõn. Ember és állat, ami a mezõn van, és nem viszik haza, a jégesõ áldozata lesz." (Kivonulás könyve 9, 19)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina