Talált 288 Eredmények: Földet

 • Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. (Teremtés könyve 1, 1)

 • Ezek határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet." Úgy is lett. (Teremtés könyve 1, 15)

 • Isten megáldotta õket, Isten szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog." (Teremtés könyve 1, 28)

 • Ez a története az ég és a föld teremtésének, ahogy az lefolyt. Azon a napon, amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, (Teremtés könyve 2, 4)

 • még nem volt a földön semmiféle vad bozót, és nem nõtt semmiféle mezei növény, mert az Úristen még nem adott esõt a földnek, s nem volt ember sem, hogy a földet mûvelje. (Teremtés könyve 2, 5)

 • Ezért az Úristen eltávolította az Éden kertjébõl, hogy mûvelje a földet, amelybõl lett. (Teremtés könyve 3, 23)

 • Ha mûveled a földet, nem ad neked termést. Hontalan és bujdosó leszel a földön." (Teremtés könyve 4, 12)

 • A Noé nevet adta neki, "mert - úgymond - ez hoz nekünk vigasztalást, amikor kezünk fáradságos munkájával mûveljük a földet, amit az Úr megátkozott." (Teremtés könyve 5, 29)

 • Isten látta a földet: romlott volt, mert minden lény a rossz útjára tért. (Teremtés könyve 6, 12)

 • Amikor az Úr megérezte a jó illatot, így szólt magában: "Az ember miatt nem átkozom meg többé a földet, hiszen az emberi szív vágya ifjúkorától kezdve hajlik a rosszra. Nem törlök el még egyszer minden élõlényt, ahogy megtettem. (Teremtés könyve 8, 21)

 • Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. (Teremtés könyve 9, 1)

 • Tehát legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és uralkodjatok rajta." (Teremtés könyve 9, 7)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina