Talált 9 Eredmények: Elõkelõi

  • Szichem elõkelõi azután és az egész Bet-Milló összegyûlt, és királlyá kiáltották Abimeleket annak az emlékkõnek a terebintfájánál, amely Szichemben áll. (Bírák könyve 9, 6)

  • Hírül vitték ezt Jotamnak. Erre elment és fölállt Gerizim hegyének a csúcsára és harsány hangon így szólt hozzájuk: "Hallgassatok meg Szichem elõkelõi, akkor Isten is meghallgat benneteket! (Bírák könyve 9, 7)

  • ma mégis fölkeltetek atyám háza ellen, megöltétek fiait, hetven embert ugyanazon a kövön, és Szichem elõkelõi fölé Abimeleket emeltétek, rabszolgájának fiát, azért, mert testvéretek. (Bírák könyve 9, 18)

  • Isten azonban elküldte a viszály lelkét Abimelek és Szichem elõkelõi közé, és Szichem elõkelõi föllázadtak Abimelek ellen. (Bírák könyve 9, 23)

  • Szichem elõkelõi lesbe állítottak ellene egy csapatot a hegy tetején, és kifosztották azokat, akik elhaladtak mellettük az úton. Ezt tudtára adták Abimeleknek. (Bírák könyve 9, 25)

  • Obed fia, Gaal testvéreivel együtt Szichembe érkezett, s Szichem elõkelõi benne reménykedtek. (Bírák könyve 9, 26)

  • Erre a hírre Migdol-Szichem elõkelõi összegyûltek El-Berit templomának termében. (Bírák könyve 9, 46)

  • Abimeleknek tudtul adták, hogy Migdol-Szichem elõkelõi mind egybegyûltek oda. (Bírák könyve 9, 47)

  • Itt van Benjamin, a legfiatalabb - legelöl megy. Itt vannak Júda elõkelõi csapatostul. Zebulun elõkelõi, Naftali elõkelõi. (Zsoltárok könyve 68, 28)


“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina