Talált 661 Eredmények: zbog

 • Razabraše da je to on - onaj koji je na Divnim vratima Hrama prosio milostinju - i ostadoše zapanjeni i izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo. (Djela apostolska 3, 10)

 • Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela uèinjena bolesnu èovjeku? Po kome je ovaj spašen? (Djela apostolska 4, 9)

 • Ali oni ne našavši kako da ih kazne, opet im zaprijete pa ih otpuste poradi naroda jer su svi slavili Boga zbog onoga što se dogodilo. (Djela apostolska 4, 21)

 • Petar siðe k ljudima i reèe: "Evo me! Ja sam onaj kojega tražite! Zbog èega ste došli?" (Djela apostolska 10, 21)

 • Stoga, pozvan, i doðoh bez pogovora. Da èujemo dakle zbog èega me pozvaste!" (Djela apostolska 10, 29)

 • Umah ga, zbog toga što ne dade slavu Bogu, udari anðeo Gospodnji te on rascrvotoèen izdahnu. (Djela apostolska 12, 23)

 • Kad ga proèitaše, svi se obradovaše zbog ohrabrenja. (Djela apostolska 15, 31)

 • Pavao htjede da on poðe s njime pa ga uze i obreza zbog Židova koji bijahu u onim mjestima. Jer svi su znali da mu je otac Grk. (Djela apostolska 16, 3)

 • služio sam Gospodinu sa svom poniznošæu u suzama i kušnjama koje me zadesiše zbog zasjeda židovskih; (Djela apostolska 20, 19)

 • Iz svjetine su jedni izvikivali ovo, drugi ono. Kako zbog graje nije mogao saznati ništa pouzdano, zapovjedi da se odvede u vojarnu. (Djela apostolska 21, 34)

 • Kad se Pavao pojavi na stubama, morali su ga vojnici nositi zbog silovitosti svjetine. (Djela apostolska 21, 35)

 • Pavao je znao da su oni dijelom saduceji, a dijelom farizeji pa povika u Vijeæu: "Braæo, ja sam farizej, sin farizeja. Sudi mi se zbog nade, uskrsnuæa mrtvih." (Djela apostolska 23, 6)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina