Talált 1025 Eredmények: svoga

 • Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoroðenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vjeèni. (Evanðelje po Ivanu 3, 16)

 • Nato joj on reèe: "Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo." (Evanðelje po Ivanu 4, 16)

 • Ja sam došao u ime Oca svoga i vi me ne primate. Doðe li tko drugi u svoje ime, njega æete primiti. (Evanðelje po Ivanu 5, 43)

 • Vama je otac ðavao i hoæe vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše èovjekoubojica od poèetka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. (Evanðelje po Ivanu 8, 44)

 • Odgovori Isus: "Ja nemam zloduha, nego èastim svoga Oca, a vi me obešèašæujete. (Evanðelje po Ivanu 8, 49)

 • Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga." (Evanðelje po Ivanu 10, 18)

 • Isus im odgovori: "Rekoh vam pa ne vjerujete. Djela što ih ja èinim u ime Oca svoga - ona svjedoèe za mene. (Evanðelje po Ivanu 10, 25)

 • Ako ne èinim djela Oca svoga, nemojte mi vjerovati. (Evanðelje po Ivanu 10, 37)

 • Tko mene odbacuje i rijeèi mojih ne prima, ima svoga suca: rijeè koju sam zborio - ona æe mu suditi u posljednji dan. (Evanðelje po Ivanu 12, 48)

 • Budete li èuvali moje zapovijedi, ostat æete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja èuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. (Evanðelje po Ivanu 15, 10)

 • Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopæih sve što sam èuo od Oca svoga. (Evanðelje po Ivanu 15, 15)

 • Sjeæajte se rijeèi koju vam rekoh: 'Nije sluga veæi od svoga gospodara.' Ako su mene progonili, i vas æe progoniti; ako su moju rijeè èuvali, da vašu æe èuvati. (Evanðelje po Ivanu 15, 20)


“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina