Talált 20 Eredmények: prozva

 • Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noæ. Tako bude veèer, pa jutro - dan prvi. (Knjiga Postanka 1, 5)

 • A svod prozva Bog nebo. Tako bude veèer, pa jutro - dan drugi. (Knjiga Postanka 1, 8)

 • Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro. (Knjiga Postanka 1, 10)

 • On ga prozva Šiba. Zato je ime onom gradu do danas - Beer Šeba. (Knjiga Postanka 26, 33)

 • Bog mu reèe: "Ime ti je Jakov, ali se odsad neæeš zvati Jakov nego æe Izrael biti tvoje ime." Tako ga prozva Izraelom. (Knjiga Postanka 35, 10)

 • Kad se rastavljala s dušom - jer umiraše Rahela - nadjenu sinu ime Ben Oni; ali ga otac prozva Benjamin. (Knjiga Postanka 35, 18)

 • Ono se mjesto prozva Tabera, jer je Jahvin oganj ondje zaplamtio na njih. (Knjiga Brojeva 11, 3)

 • Ono se mjesto prozva Kibrot Hataava, jer su ondje pokopali one koji se bijahu polakomili. (Knjiga Brojeva 11, 34)

 • To su imena ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju. A Hošeu, sina Nunova, Mojsije prozva Jošuom. (Knjiga Brojeva 13, 16)

 • Ono se mjesto prozva Dolina Eškol zbog grozda koji su ondje Izraelci odrezali. (Knjiga Brojeva 13, 24)

 • Jahve usliša glas Izraela i predade mu Kanaance. A Izrael njih i njihove gradove 'heremom' uništi. Stoga se ono mjesto prozva Horma. (Knjiga Brojeva 21, 3)

 • A Manašeov sin Jair ode te zauzme njihova sela pa ih prozva "Jairova sela". (Knjiga Brojeva 32, 41)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina