Talált 23 Eredmények: prinosite

 • Prinosite ih Jahvi kao prvine plodova, ali neka se sa žrtvenika ne viju na ugodan miris. (Levitski zakonik 2, 12)

 • Kad prinosite Jahvi žrtvu prièesnicu, prinesite je tako da budete primljeni. (Levitski zakonik 19, 5)

 • Neka se pojede na dan kad je prinosite ili sutradan. Što preostane za prekosutra neka se spali na vatri. (Levitski zakonik 19, 6)

 • Sedam dana prinosite paljenu žrtvu u èast Jahvi, a sedmoga dana neka opet bude sveti zbor; nikakva težaèkog posla ne radite." (Levitski zakonik 23, 8)

 • Sedam dana prinosite paljenu žrtvu u èast Jahvi. Osmi dan neka vam bude sveti zbor, kada æete u èast Jahvi prinijeti paljenu žrtvu. To je sveèani zbor; nikakva težaèkog posla nemojte obavljati.'" (Levitski zakonik 23, 36)

 • povrh Jahvinih subota, povrh vlastitih prinosa, povrh svojih zavjetnih i dragovoljnih darova koje inaèe prinosite Jahvi." (Levitski zakonik 23, 38)

 • Na dan svoje sveèanosti, svojih blagdana ili svojih mjeseèevih mlaðaka, dok prinosite svoje paljenice i prièesnice, trubite u trube. Neka to za vas bude spomen pred Bogom vašim. Ja sam Jahve, Bog vaš." (Knjiga Brojeva 10, 10)

 • Tako isto prinosite podizanicu Jahvi i od svih svojih desetina što ih primate od Izraelaca. Od toga davajte podizanicu Jahvinu sveæeniku Aronu. (Knjiga Brojeva 18, 28)

 • "Naredi Izraelcima i reci im: 'Toèno u odreðeno vrijeme prinosite mi moje prinose, moju hranu - žrtve paljene meni na ugodan miris.' (Knjiga Brojeva 28, 2)

 • Jedno janje prinosite jutrom, a drugo janje prinosite u suton. (Knjiga Brojeva 28, 4)

 • Drugo janje prinosite u suton. Prinosi ga kao i jutarnju prinosnicu i njezinu ljevanicu: kao žrtvu spaljenu Jahvi na ugodan miris." (Knjiga Brojeva 28, 8)

 • "Na poèetku vaših mjeseci prinosite Jahvi za paljenicu: dva junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca bez mane. (Knjiga Brojeva 28, 11)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina