Talált 474 Eredmények: njegov

 • Od Kanaana potjeèe Sidon, njegov prvenac, i Het. (Knjiga Postanka 10, 15)

 • Ali Jahve udari faraona i njegov dom velikim nevoljama zbog Abramove žene Saraje. (Knjiga Postanka 12, 17)

 • Tako su toga istog dana bili obrezani Abraham i njegov sin Jišmael; (Knjiga Postanka 17, 26)

 • To je Abrahamu bilo nemilo, jer je i Jišmael bio njegov sin. (Knjiga Postanka 21, 11)

 • Èovjek ju je šutke motrio ne bi li saznao je li Jahve njegov put uspješno priveo kraju ili nije. (Knjiga Postanka 24, 21)

 • Potom se pojavi njegov brat. Rukom se držao Ezavu za petu. Zato mu nadjenuše ime Jakov. Izaku je bilo šezdeset godina kad su oni roðeni. (Knjiga Postanka 25, 26)

 • Izak opet iskopa bunare za vodu što su bili iskopani u vrijeme njegova oca Abrahama, a Filistejci ih bili zasuli poslije Abrahamove smrti. On ih je nazvao istim imenima kojima ih je zvao i njegov otac. (Knjiga Postanka 26, 18)

 • Ode on, naðe i donese svojoj majci, a njegova majka priredi ukusan obrok, kako je njegov otac volio. (Knjiga Postanka 27, 14)

 • Poslije toga reèe mu njegov otac Izak: "Primakni se, sine moj, i poljubi me!" (Knjiga Postanka 27, 26)

 • Tek što se Jakov udaljio od svoga oca Izaka - pošto je Izak podijelio blagoslov Jakovu - njegov brat Ezav doðe iz lova. (Knjiga Postanka 27, 30)

 • A njegov ga otac Izak zapita: "Tko si ti?" On odgovori: "Ja sam tvoj prvoroðenac Ezav!" (Knjiga Postanka 27, 32)

 • Tada otac njegov Izak progovori i reèe: "Daleko od plodna tla dom tvoj æe biti, daleko od rose s neba. (Knjiga Postanka 27, 39)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina