Talált 3109 Eredmények: moj

 • iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braæo moja, tako dogaðati! (Jakovljeva poslanica 3, 10)

 • Može li, braæo moja, smokva roditi maslinama ili trs smokvama? Ni slan izvor ne može dati slatke vode. (Jakovljeva poslanica 3, 12)

 • Prije svega, braæo moja, ne zaklinjite se ni nebom ni zemljom, ni ikojom drugom zakletvom. Vaše "da" neka bude "da", i "ne" - "ne", da ne padnete pod sud. (Jakovljeva poslanica 5, 12)

 • Braæo moja, odluta li tko od vas od istine pa ga tkogod vrati, (Jakovljeva poslanica 5, 19)

 • Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj. (Prva Petrova poslanica 5, 13)

 • A pobrinut æu se da se i nakon mojeg izlaska uvijek toga sjeæate. (Druga Petrova poslanica 1, 15)

 • Od Oca je doista primio èast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! (Druga Petrova poslanica 1, 17)

 • Djeèice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca - Isusa Krista, Pravednika. (Prva Ivanova poslanica 2, 1)

 • Èuti da moja djeca po Istini žive! - nema mi veæe radosti od toga. (Treæa Ivanova poslanica 1, 4)

 • Kad se Mihael arkanðeo s ðavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreæi pogrdan sud protiv njega, nego reèe: "Sprijeèio te Gospodin!" (Poslanica Jude apostola 1, 9)

 • Glede tajne onih sedam zvijezda koje vidje u mojoj desnici i sedam zlatnih svijeænjaka: sedam zvijezda anðeli su sedam crkava, sedam svijeænjaka sedam je crkava." (Otkrivenje 1, 20)

 • Postojan si, podnio si za ime moje i nisi smalaksao. (Otkrivenje 2, 3)


“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina