Talált 3109 Eredmények: moj

 • Uostalom, braæo moja, radujte se u Gospodinu! Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije. (Poslanica Filipljanima 3, 1)

 • Štoviše, èak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem (Poslanica Filipljanima 3, 8)

 • Braæo! Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. (Poslanica Filipljanima 3, 17)

 • Stoga, braæo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenèe moj, tako - èvrsto stojte u Gospodinu. (Poslanica Filipljanima 4, 1)

 • Da, molim i tebe, èestiti druže, pomaži im jer su se one u evanðelju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života. (Poslanica Filipljanima 4, 3)

 • Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. (Poslanica Filipljanima 4, 14)

 • A Bog moj ispunit æe svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, velièanstveno, u Kristu Isusu. (Poslanica Filipljanima 4, 19)

 • Pozdravlja vas Aristarh, suuznik moj. I Marko, neæak Barnabin, o kome primiste naredbe: doðe li k vama, lijepo ga primite. (Poslanica Kološanima 4, 10)

 • Pozdrav mojom rukom, Pavlovom! Spominjite se mojih okova! Milost s vama! (Poslanica Kološanima 4, 18)

 • Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Ovo je znak u svakoj poslanici: ovako pišem. (Druga poslanica Solunjanima 3, 17)

 • Poradi toga podsjeæam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. (Druga poslanica Timoteju 1, 6)

 • Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moæan poklad moj saèuvati za onaj Dan. (Druga poslanica Timoteju 1, 12)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina