Talált 19 Eredmények: mladice

 • Na trsu bile tri mladice. I tek što je propupao, procvjeta i na njegovim grozdovima sazru bobe. (Knjiga Postanka 40, 10)
 • Josip mu reèe: "Ovo ti je znaèenje: tri mladice tri su dana. (Knjiga Postanka 40, 12)

 • Zeleni se i sav na suncu buja, vrt su mu cio mladice prerasle. (Knjiga o Jobu 8, 16)

 • TÓa ni drvu nije nada sva propala, posjeèeno, ono opet prozeleni i mladice nove iz njega izbiju. (Knjiga o Jobu 14, 7)

 • On se tami više izmaknuti neæe, opržit æe oganj njegove mladice, u dahu plamenih usta nestat æe ga. (Knjiga o Jobu 15, 30)

 • Prije vremena æe svenut' mu mladice, grane mu se nikad neæe zazelenjet'. (Knjiga o Jobu 15, 32)

 • Mladice svoje ispruži do mora i svoje ogranke do Rijeke. (Psalmi 80, 12)
 • Žena æe ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuæe; sinovi tvoji k'o mladice masline oko stola tvojega. (Psalmi 128, 3)

 • Mladice su tvoje vrt mogranja pun biranih plodova: (Pjesma nad pjesmama 4, 13)

 • Glava je njegova kao zlato, zlato èisto, uvojci kao palmove mladice, crne poput gavrana. (Pjesma nad pjesmama 5, 11)

 • Siðoh kroz nasade oraha da vidim mladice u dolinama, da pogledam pupaju li vinogradi, cvatu li mogranji. (Pjesma nad pjesmama 6, 11)

 • Izdanak bezbožnièki ne tjera mladice, jer neèisto korijenje nalazi samo tvrdo stijenje. (Knjiga Sirahova 40, 15)
“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina