Talált 2717 Eredmények: kao

 • To je ono što sam veæ faraonu rekao: Bog objavljuje faraonu što kani uèiniti. (Knjiga Postanka 41, 28)

 • Zato faraon reèe svojim službenicima: "Zar bismo mogli naæi drugoga kao što je on, èovjeka koji bi bio tako obdaren duhom Božjim?" (Knjiga Postanka 41, 38)

 • A onda faraon reèe Josipu: "Otkako je sve to Bog tebi otkrio, nikoga nema sposobna i mudra kao što si ti. (Knjiga Postanka 41, 39)

 • Vozio se on u kolima kao njegov zamjenik, a pred njim klicahu: "Abrek! Na koljena!" Tako ga postavi nad svu zemlju egipatsku. (Knjiga Postanka 41, 43)

 • Tako Josip nagomila mnogo žita, kao pijeska u moru, pa ga prestade i mjeriti jer mu mjere ne bijaše. (Knjiga Postanka 41, 49)

 • a primaèe se sedam gladnih godina, kako je Josip prorekao. U svim zemljama bijaše glad, a u svoj zemlji egipatskoj bijaše kruha. (Knjiga Postanka 41, 54)

 • Josip prepozna braæu èim ih ugleda, ali se prema njima vladao kao stranac i oštro im govorio. Zapita ih: "Odakle dolazite?" Odgovore: "Iz zemlje kanaanske došli smo da kupimo hrane." (Knjiga Postanka 42, 7)

 • No Josip im dobaci: "Onako kako sam vam veæ rekao: vi ste uhode! (Knjiga Postanka 42, 14)

 • "Èovjek koji je gospodar one zemlje", rekoše, "oštro nam je govorio i optužio nas kao uhode. (Knjiga Postanka 42, 30)

 • Nato æe mu Juda: "Onaj nam je èovjek jasno rekao: 'Ne smijete preda me ako vaš brat ne bude s vama.' (Knjiga Postanka 43, 3)

 • Èovjek uèini kako je Josip rekao i povede ljude u Josipov dom. (Knjiga Postanka 43, 17)

 • Onda im Josip reèe: "Kakvo je to djelo što ste ga uèinili? Zar ne znate da se èovjek kao što sam ja bavi proricanjem?" (Knjiga Postanka 44, 15)


“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina