Talált 2717 Eredmények: kao

 • I sada te molim, Gospoðo, ne kao da ti novu zapovijed pišem, nego onu koju smo imali od poèetka: da ljubimo jedni druge. (Druga Ivanova poslanica 1, 5)

 • A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što èuste od poèetka, da u njoj živite. (Druga Ivanova poslanica 1, 6)

 • Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši. (Treæa Ivanova poslanica 1, 2)

 • kao Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su se poput njih podali bludu i otišli za drugom pÓuti, stoje za primjer, ispaštajuæi kaznu u vjeènom ognju. (Poslanica Jude apostola 1, 7)

 • A ovi pogrðuju ono što ne poznaju; a što po naravi kao nerazumne životinje poznaju, u tom trunu. (Poslanica Jude apostola 1, 10)

 • Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i zaèuh iza sebe jak glas, kao glas trublje. (Otkrivenje 1, 10)

 • a posred svijeænjaka netko kao Sin Èovjeèji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom; (Otkrivenje 1, 13)

 • glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oèi mu kao plamen ognjeni; (Otkrivenje 1, 14)

 • noge mu nalik mjedi uglaðenoj, kao u peæi užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih; (Otkrivenje 1, 15)

 • u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi maè dvosjeèan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi. (Otkrivenje 1, 16)

 • Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreæi: "Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, (Otkrivenje 1, 17)

 • Znam gdje prebivaš - ondje gdje je Sotonino prijestolje - a èvrsto se držiš moga imena te nisi zanijekao moje vjere ni u one dane kad je Antipa, moj svjedok, vjerni moj, ubijen kod vas - gdje Sotona prebiva. (Otkrivenje 2, 13)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina