Talált 1386 Eredmények: joj

 • Ali naveèer uzme svoju kæer Leu pa nju uvede k Jakovu, i on priðe k njoj. (Knjiga Postanka 29, 23)

 • Laban dade svoju sluškinju Zilpu svojoj kæeri Lei za sluškinju. (Knjiga Postanka 29, 24)

 • Laban dade svoju sluškinju Bilhu svojoj kæeri Raheli za sluškinju. (Knjiga Postanka 29, 29)

 • Vidjevši Rahela da Jakovu ne raða djece, postade zavidna svojoj sestri pa reèe Jakovu: "Daj mi djecu! Inaèe æu svisnuti!" (Knjiga Postanka 30, 1)

 • A ona odgovori: "Evo moje sluškinje Bilhe: uði k njoj, pa neka rodi na mojim koljenima, da tako i ja steknem djecu po njoj." (Knjiga Postanka 30, 3)

 • Dade mu dakle svoju sluškinju Bilhu za ženu, i Jakov priðe k njoj. (Knjiga Postanka 30, 4)

 • Jednoga dana, u vrijeme pšeniène žetve, namjeri se Ruben u polju na ljubavèice te ih donese svojoj majci Lei. I Rahela reèe Lei: "Daj mi od ljubavèica svoga sina!" (Knjiga Postanka 30, 14)

 • Zatim rodi kæer te joj nadjenu ime Dina. (Knjiga Postanka 30, 21)

 • U mojoj je ruci da s tobom loše postupim. Ali Bog tvoga oca noæas mi reèe: 'Pazi da protiv Jakova ne poduzmeš ništa, ni dobro ni zlo!' (Knjiga Postanka 31, 29)

 • Od ovih dvadeset godina što sam ih proveo u tvojoj kuæi èetrnaest sam ti godina služio za tvoje dvije kæeri, a šest godina za tvoju stoku, jer si mi mijenjao zaradu deset puta. (Knjiga Postanka 31, 41)

 • A komad zemlje na kojoj je postavio svoj šator kupi od sinova Hamora, Šekemova oca, za stotinu kesita. (Knjiga Postanka 33, 19)

 • Tako možete živjeti meðu nama; zemlja je pred vama da se naselite, u njoj se slobodno kreæete i stjeèete imovinu!" (Knjiga Postanka 34, 10)


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina