Talált 26 Eredmények: drugomu

 • Drugomu nadjenu ime Efrajim, "jer Bog me", reèe, "uèinio rodnim u zemlji moje nevolje." (Knjiga Postanka 41, 52)

 • pa omrzne i tome drugomu te joj i on napiše otpusno pismo, uruèi joj ga i otjera je iz svoje kuæe - ili pak umre taj koji ju je drugi uzeo - (Ponovljeni zakon 24, 3)

 • "Ako uèinimo svi mi tako", rekoše jedan drugomu, "kao ova naša braæa, i ne poðemo u boj protiv pogana za svoj život i za svoje svetinje, ubrzo æe nas istrijebiti sa zemlje." (Prva knjiga o Makabejcima 2, 40)

 • Jer èovjek se trudi mudro i umješno i uspješno, pa sve to mora ostaviti u baštinu drugomu koji se oko toga nije uopæe trudio. I to je ispraznost i velika nevolja. (Propovjednik 2, 21)

 • Ne èuvaju više èistoæe ni tijela ni ženidbe, jedan drugoga ili iz zasjede ubijaju ili jedan drugomu preljubom jade zadaju. (Knjiga Mudrosti 14, 24)

 • Vlast prelazi od jednog naroda drugomu zbog nepravde, nasilja i novca. (Knjiga Sirahova 10, 8)

 • Tko uskraæuje sebi sabire drugomu, i tuðinci æe se naslaðivati dobrima njegovim. (Knjiga Sirahova 14, 4)

 • Neæeš li ostaviti blago svoje drugomu i neæe li zaslužba tvoja biti ždrijebom razdijeljena? (Knjiga Sirahova 14, 15)

 • Ni sinu ni ženi, ni bratu ni prijatelju ne daj vlasti nad sobom za života svoga. Ne daj svoga blaga drugomu, da se ne pokaješ i ne zatražiš natrag. (Knjiga Sirahova 33, 20)

 • ne ustupaj slavu svoju drugomu, ni dostojanstvo svoje narodu tuðemu. (Baruh 4, 3)

 • Ta i ja, premda sam èovjek pod vlašæu, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi!' - i ode, drugomu: 'Doði!' - i doðe, a sluzi svomu: 'Uèini to' - i uèini." (Evanðelje po Mateju 8, 9)

 • Priðe i drugomu pa mu reèe isto tako. A on odgovori: 'Evo me, gospodaru!' i ne ode. (Evanðelje po Mateju 21, 30)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina