Talált 324 Eredmények: Poslije

 • Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel postane stoèar, a Kajin zemljoradnik. (Knjiga Postanka 4, 2)

 • "A ja, evo, sklapam svoj Savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas (Knjiga Postanka 9, 9)

 • Poslije Potopa Noa poživje trista pedeset godina. (Knjiga Postanka 9, 28)

 • Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa. (Knjiga Postanka 10, 1)

 • Arvaðani, Semarjani i Hamaæani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše, (Knjiga Postanka 10, 18)

 • To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa. (Knjiga Postanka 10, 32)

 • Ovo su potomci Šemovi: Kad je Šemu bilo sto godina - dvije godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakšad. (Knjiga Postanka 11, 10)

 • Poslije tih dogaðaja Jahve uputi Abramu rijeè u ukazanju: "Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit æe vrlo velika!" (Knjiga Postanka 15, 1)

 • Savez svoj sklapam izmeðu sebe i tebe i tvoga potomstva poslije tebe - Savez svoj za vjekove: ja æu biti Bogom tvojim i tvoga potomstva poslije tebe. (Knjiga Postanka 17, 7)

 • Tebi i tvome potomstvu poslije tebe dajem zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica - svu zemlju kanaansku - u vjekovni posjed; a ja æu biti njihov Bog." (Knjiga Postanka 17, 8)

 • Još reèe Bog Abrahamu: "A ti Savez èuvaj moj - ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke. (Knjiga Postanka 17, 9)

 • A ovo je Savez moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe koji æeš vršiti: svako muško meðu vama neka bude obrezano. (Knjiga Postanka 17, 10)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina