Talált 3322 Eredmények: æu

 • Na noge! Proði zemljom uzduž i poprijeko jer æu je tebi predati." (Knjiga Postanka 13, 17)

 • Podijeli svoje momke u dvije èete, napadne noæu te one potuèe. Progonio ih je do Hobe, sjeverno od Damaska. (Knjiga Postanka 14, 15)

 • da neæu uzeti ni konèiæa, ni remena od obuæe, niti išta što je tvoje da ne kažeš: na meni se Abram obogatio. (Knjiga Postanka 14, 23)

 • A on odvrati: "Gospodine moj, Jahve, kako æu ja doznati da æu je zaposjesti?" (Knjiga Postanka 15, 8)

 • ali narodu kojem budu služili ja æu suditi; i konaèno æe iziæi s velikim blagom. (Knjiga Postanka 15, 14)

 • I reèe Saraja Abramu: "Vidiš, Jahve me uèinio nerotkinjom. Hajde k mojoj sluškinji, možda æu imati djece." Abram posluša rijeè Sarajinu. (Knjiga Postanka 16, 2)

 • Još joj reèe anðeo Jahvin: "Tvoje æu potomstvo silno umnožiti; od mnoštva se neæe moæi ni prebrojiti." (Knjiga Postanka 16, 10)

 • A Savez svoj ja sklapam s tobom i silno æu te razmnožiti." (Knjiga Postanka 17, 2)

 • Silno æu te rodnim uèiniti; narode æu iz tebe izvesti; i kraljevi æe od tebe izaæi. (Knjiga Postanka 17, 6)

 • Savez svoj sklapam izmeðu sebe i tebe i tvoga potomstva poslije tebe - Savez svoj za vjekove: ja æu biti Bogom tvojim i tvoga potomstva poslije tebe. (Knjiga Postanka 17, 7)

 • Tebi i tvome potomstvu poslije tebe dajem zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica - svu zemlju kanaansku - u vjekovni posjed; a ja æu biti njihov Bog." (Knjiga Postanka 17, 8)

 • Nju æu ja blagosloviti i od nje ti dati sina; blagoslov æu na nju izliti te æe se narodi od nje razviti; kraljevi æe narodima od nje poteæi." (Knjiga Postanka 17, 16)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina