Talált 33 Eredmények: urodził

 • Setowi również urodził się syn; Set dał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. (Księga Rodzaju 4, 26)

 • Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set. (Księga Rodzaju 5, 3)

 • Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz. (Księga Rodzaju 5, 6)


 • Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan. (Księga Rodzaju 5, 9)

 • Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel. (Księga Rodzaju 5, 12)

 • Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered. (Księga Rodzaju 5, 15)

 • Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch. (Księga Rodzaju 5, 18)

 • Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach. (Księga Rodzaju 5, 21)

 • Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek. (Księga Rodzaju 5, 25)

 • Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn. (Księga Rodzaju 5, 28)

 • Ci są potomkowie Sema. Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie. (Księga Rodzaju 11, 10)

 • Gdy Eber miał trzydzieści cztery lata, urodził mu się syn, Peleg; (Księga Rodzaju 11, 16)

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina