Talált 784 Eredmények: syna

 • Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. (Ewangelia Łukasza 6, 16)

 • Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: (Ewangelia Łukasza 6, 22)

 • Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. (Ewangelia Łukasza 7, 12)

 • Naraz ktoś z tłumu zawołał: Nauczycielu, spojrzyj, proszę Cię, na mego syna; to mój jedynak. (Ewangelia Łukasza 9, 38)

 • Na to Jezus rzekł: O plemię niewierne i przewrotne! Jak długoi jeszcze będę u was i będę was znosił? Przyprowadź tu swego syna. (Ewangelia Łukasza 9, 41)

 • Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. (Ewangelia Łukasza 17, 22)

 • Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: (Ewangelia Łukasza 17, 26)

 • Wówczas rzekł pan winnicy: Co mam począć? Poślę mojego syna ukochanego, chyba go uszanują. (Ewangelia Łukasza 20, 13)

 • Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. (Ewangelia Łukasza 21, 27)

 • Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? (Ewangelia Łukasza 22, 48)

 • Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. (Ewangelia Jana 1, 45)

 • Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. (Ewangelia Jana 1, 51)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina