Talált 38 Eredmények: rzeczą

  • Jeśli zaś jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom wdzięcznością! Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych. (1 List do Tymoteusza 5, 4)

  • Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. (List do Hebrajczyków 10, 31)


“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina