Talált 162 Eredmények: mądrość

 • Besaleel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym Pan dał mądrość, rozum do poznania, niech wykonają wszelkie prace przy budowie świętego przybytku według wszystkich nakazów Pana. (Księga Wyjścia 36, 1)

 • Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza. (1 Księga Królewska 5, 9)

 • Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i mądrość Egipcjan. (1 Księga Królewska 5, 10)

 • Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, (1 Księga Królewska 10, 4)

 • Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość! (1 Księga Królewska 10, 8)

 • A czyż pozostałe dzieje Salomona oraz wszystko, co zdziałał, i jego mądrość nie są spisane w Księdze Dziejów Salomona? (1 Księga Królewska 11, 41)

 • Daj mi obecnie mądrość i wiedzę, abym mógł występować wobec tego ludu; któż bowiem zdoła sądzić ten lud Twój wielki? (2 Księga Kronik 1, 10)

 • przeto daję ci mądrość i wiedzę, ponadto obdaruję cię bogactwem, skarbami i chwałą, jakich nie mieli królowie przed tobą i nie będą mieli po tobie. (2 Księga Kronik 1, 12)

 • Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, (2 Księga Kronik 9, 3)

 • Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni wciąż stoją przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość. (2 Księga Kronik 9, 7)

 • ponieważ nie od dziś jawna jest twoja mądrość, lecz od początku dni twoich cały naród poznał twoją roztropność, jak również i to, że trafny jest zamiar twego serca. (Księga Judyty 8, 29)

 • objawił ci tajniki rozumu, gdyż wieloraka to mądrość: poznałbyś, ile Bóg ci zapomniał. (Księga Hioba 11, 6)


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina