Talált 58 Eredmények: Wieków

 • Zwycięzcą jest Bóg odwieczny. Zniża swą broń - On od wieków, by odpędzić wroga przed tobą; to On woła: Wyniszcz! (Księga Powtórzonego Prawa 33, 27)

 • Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki. A cały naród odpowiedział: Amen i chwalił Pana. (1 Księga Kronik 16, 36)

 • Potem Dawid błogosławił Pana wobec całego zgromadzenia i tak mówił: Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, na wieki wieków! (1 Księga Kronik 29, 10)

 • A gdy już będziesz miał z nią się złączyć, powstańcie najpierw oboje i módlcie się, i proście Pana nieba, aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was. Nie bój się, ponieważ od wieków jest ona przeznaczona dla ciebie. W ten sposób ją ocalisz i ona pójdzie z tobą. Sądzę też, że urodzi ci dzieci i będą dla ciebie jak bracia. Nie martw się! (Księga Tobiasza 6, 18)

 • A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył, i dziękujcie Mu pełnym głosem, uwielbiajcie Pana sprawiedliwego i wysławiajcie króla wieków! (Księga Tobiasza 13, 7)

 • Wysławiaj Pana godnie i chwal Króla wieków, aby znów odbudował twój namiot z radością. (Księga Tobiasza 13, 11)

 • A więc raduj się, wesel z powodu synów sprawiedliwych, bo wszyscy będą zgromadzeni i uwielbiać będą Pana wieków, szczęśliwi, którzy cię miłują, i szczęśliwi, którzy się cieszą z twego pokoju. (Księga Tobiasza 13, 15)

 • A przed swoją śmiercią przekonał się na własne oczy o upadku Niniwy i widział jej jeńców prowadzonych przez Achiacharosa, króla Medii. I błogosławił Boga za wszystko, co On uczynił synom Niniwy i Asyrii. I cieszył się przed swoją śmiercią z powodu Niniwy, i uwielbiał Pana Boga na wieki wieków. (Księga Tobiasza 14, 15)

 • Pan jest królem na wieki wieków, z Jego ziemi zniknęli poganie. (Księga Psalmów 10, 16)

 • Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków. (Księga Psalmów 25, 6)

 • Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię; dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody. (Księga Psalmów 45, 18)

 • że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i że On nas będzie prowadził. (Księga Psalmów 48, 15)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina