Talált 1028 Eredmények: spre

 • A făcut curtea. Spre partea de sud [a făcut] pânzele pentru închiderea curţii din in răsucit, de o sută de cóţi, (Cartea Exodului 38, 9)

 • Spre partea de nord, o sută de coţi, cu douăzeci de stâlpi şi cele douăzeci de picioare ale lor din bronz; cârligele stâlpilor şi barele [transversale], din argint. (Cartea Exodului 38, 11)

 • Spre partea de vest, pânze de cincizeci de cóţi, cu zece stâlpi şi cele zece picioare ale lor; cârligele stâlpilor şi barele lor [transversale], din argint. (Cartea Exodului 38, 12)

 • Spre partea de est, spre răsărit, cincizeci de cóţi. (Cartea Exodului 38, 13)

 • Au făcut două verigi de aur şi le-au pus la cele două capete ale pieptarului, pe marginea din interior, care este îndreptată spre efod. (Cartea Exodului 39, 19)

 • Să-l înjunghie într-o parte a altarului, spre nord, înaintea Domnului; fiii lui Áaron, preoţii, să stropească cu sângele lui altarul de jur împrejur! (Cartea Leviticului 1, 11)

 • Să i se scoată guşa cu penele ei şi s-o arunce lângă altar, spre răsărit, în locul [unde se strânge] cenuşa! (Cartea Leviticului 1, 16)

 • Să-şi înmoaie degetul în sânge şi să stropească cu sânge de şapte ori înaintea Domnului spre perdeaua sanctuarului! (Cartea Leviticului 4, 6)

 • Să-şi înmoaie degetul în sânge şi să stropească cu sânge de şapte ori înaintea Domnului, spre perdea! (Cartea Leviticului 4, 17)

 • Să le aducă la preot şi să ofere mai întâi ce este pentru jertfa pentru păcat! Să-i frângă capul din faţă spre ceafă, fără să-l desprindă! (Cartea Leviticului 5, 8)

 • „Când cineva face un sacrilegiu împotriva Domnului minţindu-l pe aproapele său cu privire la un obiect primit spre păstrare – fie o garanţie, fie furat sau obţinut prin violenţă asupra aproapelui său – (Cartea Leviticului 5, 21)

 • Dar orice jertfă pentru păcat din al cărei sânge s-a adus în cortul întâlnirii spre a se face ispăşire în sanctuar, să nu se mănânce, ci să fie arsă în foc!». (Cartea Leviticului 6, 23)


“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina