Talált 2479 Eredmények: dat

 • Atunci a ieşit un alt cal [roşu] ca focul, iar celui care şedea pe el i s-a dat [puterea] să ia pacea de pe pământ, aşa încât [oamenii] să se înjunghie unii pe alţii, şi i s-a dat o sabie mare. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 4)

 • Şi am văzut şi, iată, un cal verde! Iar cel care şedea deasupra lui se numea „Moarte” şi infernul venea pe urmele lui. Li s-a dat putere peste o pătrime din pământ, ca să ucidă cu sabia, cu foametea şi cu moartea şi prin fiarele pământului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 8)

 • Şi i s-a dat fiecăruia dintre ei o haină albă şi li s-a spus să se odihnească încă pentru puţin timp, până când se va completa numărul celor care sunt slujitori împreună cu ei şi al fraţilor lor care vor fi ucişi ca şi ei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 11)

 • Şi am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui şi având sigiliul Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora le fusese dat să dăuneze pământului şi mării, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 2)

 • Şi i-am văzut pe cei şapte îngeri care stau [în picioare] înaintea lui Dumnezeu şi li s-au dat şapte trâmbiţe. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 2)

 • A venit atunci un alt înger şi a stat în picioare înaintea altarului. El avea un vas de aur pentru tămâiere şi i s-a dat multă tămâie ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor pe altarul cel de aur care este înaintea tronului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 3)

 • A sunat din trâmbiţă cel de-al cincilea înger şi am văzut o stea din ceruri care căzuse pe pământ. I s-a dat acesteia cheia fântânii abisului (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 1)

 • Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pământ şi li s-a dat o putere după cum au putere scorpionii pământului (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 3)

 • Li s-a dat [putere] nu ca să-i ucidă, ci ca să-i chinuie timp de cinci luni, iar chinul lor este asemenea celui [provocat] de scorpion când înţeapă un om. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 5)

 • După aceea, mi s-a dat o trestie ca un toiag şi mi s-a spus: „Ridică-te şi măsoară templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei care se prosternă în el! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 1)

 • Curtea din afara templului las-o deoparte şi n-o măsura, pentru că a fost dată păgânilor! Ei vor călca în picioare cetatea cea sfântă timp de patruzeci şi două de luni, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 2)

 • Dar i s-au dat Femeii cele două aripi ale vulturului celui mare ca să zboare în pustiu spre locul ei, unde este hrănită pentru un timp, pentru timpuri şi pentru jumătate de timp, departe de faţa şarpelui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 14)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina