Talált 342 Eredmények: Egiptului

 • Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată zona Iordánului era bine udată, căci înainte ca Domnul să fi nimicit Sodóma şi Gomóra, ea era ca grădina Domnului, ca ţara Egiptului, cum mergi spre Ţoár. (Cartea Genezei 13, 10)

 • În ziua aceea, Domnul a încheiat o alianţă cu Abrám, zicând: „Descendenței tale voi da ţara aceasta de la râul Egiptului până la Râul cel Mare, râul Eufrát, (Cartea Genezei 15, 18)

 • El a locuit în pustiul Parán şi mama sa i-a luat o soţie din ţara Egiptului. (Cartea Genezei 21, 21)

 • Ei au locuit de la Havilá până la Şur, care este în faţa Egiptului, cum mergi spre Asíria. El s-a aşezat în faţa tuturor fraţilor lui. (Cartea Genezei 25, 18)

 • După aceste lucruri, paharnicul regelui Egiptului şi pitarul au păcătuit împotriva stăpânului lor, regele Egiptului. (Cartea Genezei 40, 1)

 • Amândoi, paharnicul şi pitarul regelui Egiptului, care erau închişi în temniţă, au avut câte un vis în aceeași noapte: fiecare visul lui, având fiecare interpretarea visului său. (Cartea Genezei 40, 5)

 • Dimineaţa, sufletul lui era tulburat. El a trimis şi i-a chemat pe toţi magii Egiptului şi pe toţi înţelepţii lui. Faraón le-a povestit visul lui. Dar nimeni n-a putut să i-l interpreteze lui Faraón. (Cartea Genezei 41, 8)

 • Şi, iată, au ieşit după ele alte şapte vaci jigărite, foarte urâte la vedere şi slabe la trup: n-am mai văzut aşa de urâte ca ele în toată ţara Egiptului. (Cartea Genezei 41, 19)

 • Iată, vin şapte ani de mare belşug în toată ţara Egiptului! (Cartea Genezei 41, 29)

 • Şi vor veni după ei şapte ani de foamete şi se va uita tot belşugul în ţara Egiptului. Foametea va termina ţara. (Cartea Genezei 41, 30)

 • Acum, Faraón să vadă un om priceput şi înţelept şi să-l pună peste ţara Egiptului! (Cartea Genezei 41, 33)

 • Faraón să facă şi să pună supreveghetori în ţară şi să strângă a cincea parte din roadele pământului Egiptului în cei şapte ani de belşug! (Cartea Genezei 41, 34)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina