Talált 1035 Eredmények: Aceea

 • Aurul din ţara aceea este bun; acolo [se găseşte] bdeliu şi piatră de onix. (Cartea Genezei 2, 12)

 • De aceea, îi va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi un singur trup. (Cartea Genezei 2, 24)

 • În anul al şase sutelea al vieţii lui Nóe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, au erupt toate izvoarele abisului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor. (Cartea Genezei 7, 11)

 • arvadéului, ţemaréului, hamatéului. După aceea s-au răspândit familiile canaaneéne. (Cartea Genezei 10, 18)

 • De aceea i s-a dat numele de Babél, pentru că acolo Domnul a încurcat vorbirea de pe întregul pământ şi de acolo Domnul i-a împrăştiat pe faţa întregului pământ. (Cartea Genezei 11, 9)

 • Abrám a zis: „Iată, tu nu mi-ai dat descendență şi [de aceea] mă va moşteni un servitor al casei mele”. (Cartea Genezei 15, 3)

 • Dar pe poporul pe care ei îl vor sluji, eu îl voi judeca. Şi după aceea vor ieşi cu averi mari. (Cartea Genezei 15, 14)

 • În ziua aceea, Domnul a încheiat o alianţă cu Abrám, zicând: „Descendenței tale voi da ţara aceasta de la râul Egiptului până la Râul cel Mare, râul Eufrát, (Cartea Genezei 15, 18)

 • De aceea, izvorul s-a numit „Béer-Lahái-Roí”; el este între Cádeş şi Béred. (Cartea Genezei 16, 14)

 • Abrahám l-a luat pe Ismaél, fiul său, pe toţi cei ce se născuseră în casa lui şi pe toţi cei cumpăraţi cu argintul lui, pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Abrahám şi a tăiat împrejur carnea prepuţului lor chiar în ziua aceea, aşa cum îi spusese Dumnezeu. (Cartea Genezei 17, 23)

 • De aceea voi coborî să văd dacă purtarea lor corespunde cu strigătul ei ajuns până la mine; iar de nu, voi şti [ce să fac]”. (Cartea Genezei 18, 21)

 • Repede, fugi într-acolo, căci eu nu pot face nimic înainte ca tu să fi ajuns acolo!”. De aceea cetăţii i s-a dat numele de Ţoár. (Cartea Genezei 19, 22)


“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina