1. Starješine dakle meðu vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajednièar slave koja se ima oèitovati:

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina