10. Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugaðati, ne bih bio Kristov sluga.

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina