15. Jer, evo, dolazi Jahve s ognjem - bojna su mu kola poput vihora - da u jarosti gnjev svoj iskali i prijetnje svoje u ognju žarkome.
“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina