15. Jer, evo, dolazi Jahve s ognjem - bojna su mu kola poput vihora - da u jarosti gnjev svoj iskali i prijetnje svoje u ognju žarkome.
“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina