1. Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina