11. albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina