4. Δαν καὶ Νεφθαλι Γαδ καὶ Ασηρ

“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina