16. liitto, jonka hän teki Aabrahamin kanssa, ja hänen Iisakille vannomansa vala.
“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina