pronađen 12 Rezultati za: tisztelik

 • De örüljenek azok, akik hozzád menekülnek, ujjongjanak mindörökké! Oltalmazd õket s add, hogy benned leljék örömüket, akik tisztelik nevedet! (Zsoltárok könyve 5, 12)

 • Mert te, Istenem, hallottad fogadalmam, megadtad az örökséget, amit azoknak szántál, akik tisztelik nevedet. (Zsoltárok könyve 61, 6)

 • Öntsd ki haragod a pogányokra, akik nem ismernek, az országokra, amelyek neved nem tisztelik, (Zsoltárok könyve 79, 6)

 • Fordulj felém és könyörülj rajtam, ahogy azokkal bánsz, akik tisztelik neved. (Zsoltárok könyve 119, 132)

 • Akik csinálják õket, vágyódnak utánuk és tisztelik õket, azok a rosszat kedvelik és ilyen reményekre méltók. (Bölcsesség könyve 15, 6)

 • Tisztelik az urat, királyt és hatalmast, de az istenfélõnél egyikük sem nagyobb. (Sirák fia könyve 10, 24)

 • Az Úr gyûlöl mindent, ami rossz, s azok sem szeretik, akik õt tisztelik. (Sirák fia könyve 15, 13)

 • Szeme azokon van, akik õt tisztelik, ismeri az ember minden egyes tettét. (Sirák fia könyve 15, 19)

 • mert látni fogja, amit kezem végbevitt körükben, és szentnek hirdeti a nevemet." Valóban, szentnek magasztalják majd Jákob Szentjét, és félve tisztelik Izrael Istenét. (Izajás könyve 29, 23)

 • Az Úr tekintete szétszórta õket, többé nem tartotta õket szemmel. Nem tisztelik már a papot, és nem becsülik többé a prófétát. (Siralmak könyve 4, 16)

 • A fából faragott, arannyal és ezüsttel bevont istenek hasonlítanak a hegy köveihez: akik tisztelik õket, szégyent vallanak. (Báruk könyve 6, 38)

 • Itt van néhány zsidó férfiú, akiket te Bábel tartományának kormányzásával bíztál meg: Sadrak, Mesak és Abednegó. Ezek a férfiak, ó király, nem teljesítik parancsodat. Nem tisztelik isteneidet és az aranyszobrot sem imádják, amelyet állíttattál." (Dániel könyve 3, 12)


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina