pronađen 1146 Rezultati za: szólt

 • Jézus szólt nekik: "Töltsétek meg a korsókat vízzel!" Meg is töltötték azokat színültig. (János evangéliuma 2, 7)

 • Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: "Rabbi, tudjuk, hogy Istentõl jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az Isten." (János evangéliuma 3, 2)

 • Jézus azonban így szólt: "Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek." (János evangéliuma 4, 48)

 • Amikor jóllaktak, szólt tanítványainak: "Szedjétek össze a maradékot, nehogy kárba vesszen." (János evangéliuma 6, 12)

 • Jézus azonban így szólt: "Ne zúgolódjatok egymás között. (János evangéliuma 6, 43)

 • Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: "Botránkoztok rajta? (János evangéliuma 6, 61)

 • "Te ördögtõl megszállott - szólt közbe a nép -, ugyan ki tör az életedre?" (János evangéliuma 7, 20)

 • Ha már azokat is isteneknek mondta, akikhez az Isten szólt, és az Írás nem veszítheti érvényét, (János evangéliuma 10, 35)

 • s akkor szólt a tanítványoknak: "Menjünk vissza Júdeába!" (János evangéliuma 11, 7)

 • Tamás, akit melléknevén Didimusznak hívtak, így szólt a többi tanítványhoz: "Menjünk mi is, haljunk meg vele együtt!" (János evangéliuma 11, 16)

 • E szavakkal elment és hívta nõvérét, Máriát. Halkan szólt neki: "Itt a Mester és hívat." (János evangéliuma 11, 28)

 • "Hengerítsétek el a követ!" - szólt Jézus. De Márta, az elhunyt nõvére tiltakozott: "Uram, már szaga van, hiszen negyednapos." (János evangéliuma 11, 39)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina