pronađen 950 Rezultati za: pedig

 • Õk pedig szamaraikra rakták a gabonát és eltávoztak. (Teremtés könyve 42, 26)

 • Tizenketten vagyunk testvérek, ugyanannak az apának a fiai. Egy már nem él, a legfiatalabb pedig ez idõ szerint atyánknál van Kánaánban. (Teremtés könyve 42, 32)

 • Õk pedig elõkészítették az ajándékot, mire József délben megjön. Hallották ugyanis, hogy ott fognak ebédelni. (Teremtés könyve 43, 25)

 • Õ pedig érdeklõdött hogylétük felõl és kérdezte: "Jól érzi magát öreg atyátok, akirõl beszéltetek? Életben van még?" (Teremtés könyve 43, 27)

 • Ezüstpoharamat pedig tedd a legfiatalabbnak a zsákjába felülre, a gabonáért járó pénzzel együtt." Az úgy tett, ahogy József parancsolta. (Teremtés könyve 44, 2)

 • Ha valakinél szolgáid közül megtalálod, haljon meg, mi többiek pedig szolgái leszünk uradnak." (Teremtés könyve 44, 9)

 • Mindegyikük sietve lerakta a zsákját a földre, õ pedig kinyitotta mindegyikét (Teremtés könyve 44, 11)

 • Mikor pedig atyánk azt mondta, hogy menjetek el újra gabonát vásárolni, (Teremtés könyve 44, 25)

 • azért a te szolgád szeretne itt maradni a fiú helyett, mint uramnak rabszolgája, a fiú pedig menjen haza testvéreivel. (Teremtés könyve 44, 33)

 • Azután megcsókolta bátyjait is, sírt, és megölelte õket. Testvérei pedig elbeszélgettek vele. (Teremtés könyve 45, 15)

 • Te pedig add nekik a parancsot, hogy ezt tegyétek: Vigyetek magatokkal szekereket gyermekeitek és feleségeitek számára, ültessétek fel atyátokat és gyertek ide. (Teremtés könyve 45, 19)

 • József pedig így szólt testvéreihez és atyja családjához: "Fölmegyek, hírt viszek a fáraónak és jelentem neki: Testvéreim és atyám családja, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám. (Teremtés könyve 46, 31)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina