pronađen 2124 Rezultati za: mint

 • árulók, vakmerõk és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent; (Timóteusnak írt II. levél 3, 4)

 • Mint ahogy Jannesz és Jambresz ellenszegültek Mózesnek, úgy ezek is szembeszállnak az igazsággal - romlott agyú, ingadozó hitû emberek. (Timóteusnak írt II. levél 3, 8)

 • De sokra nem viszik, mert ostobaságuk mindenki elõtt nyilvánvalóvá válik, mint ahogy azoké is nyilvánvalóvá vált. (Timóteusnak írt II. levél 3, 9)

 • A püspök ugyanis, mint az Isten megbízottja, legyen feddhetetlen, ne legyen önhitt, ingerlékeny, iszákos, erõszakos, kapzsi, (Titusznak írt levél 1, 7)

 • Álljon szilárdan a hiteles tanítás alapján, hogy éppúgy képes legyen az egészséges tanítással buzdítani, mint az ellentmondókat megcáfolni. (Titusznak írt levél 1, 9)

 • Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. (Filemonnak írt levél 1, 12)

 • de már nem mint szolgát, hanem mint többet, mint szeretett testvért, mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is. (Filemonnak írt levél 1, 16)

 • Ha tehát együtt érzel velem, fogadd õt úgy, mint engem. (Filemonnak írt levél 1, 17)

 • Engedelmességedben bízva írok neked. Tudom, hogy többet is teszel, mint amit mondok. (Filemonnak írt levél 1, 21)

 • Mint dicsõségének kisugárzása és lényegének képmása, õ tartja fenn hathatós szavával a mindenséget. A bûntõl való megtisztítást elvégezve helyet foglalt az isteni Fölség jobbján, (Zsidóknak írt levél 1, 3)

 • s annyival kiválóbb, mint az angyalok, amennyivel különb nevet örökölt náluk. (Zsidóknak írt levél 1, 4)

 • Ezek elmúlnak, de te nem múlsz el soha, mindenek elavulnak, mint valami ruha. (Zsidóknak írt levél 1, 11)


“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina