pronađen 2124 Rezultati za: mint

 • A következõ módon kell eljárnod, amikor Áront és fiait fölkened, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Végy egy fiatal bikát és két hibátlan kost, (Kivonulás könyve 29, 1)

 • Tedd õket kosárba és a kosarat hozd elém, éppúgy mint a bikát és a két kost. (Kivonulás könyve 29, 3)

 • Ezek Áronnak és fiainak járnak, mint Izrael fiaitól kapott örök járandóság. Ez ugyanis lengetéssel felajánlott áldozat, s azt Izrael fiainak közösségi áldozatából le kell adni, mint az Úrnak járó részt. (Kivonulás könyve 29, 28)

 • Mindennap be kell mutatnod egy bikát, mint bûnért való áldozatot engesztelésül, és tisztítsd meg az oltárt az engesztelõ áldozat bemutatása által és szenteld meg felkenéssel. (Kivonulás könyve 29, 36)

 • A másik bárányt estefelé áldozd fel: az ételáldozat és italáldozat olyan legyen, mint reggel: ez a megbékélés illata, az Úr tiszteletére elköltött eledel. (Kivonulás könyve 29, 41)

 • Mint állandó égõáldozatot kell ezt nemzedékrõl nemzedékre bemutatni az Úrnak a bizonyság sátorának bejáratánál, ahol veled találkozom, hogy szóljak hozzád. (Kivonulás könyve 29, 42)

 • Megszentelem a találkozás sátorát és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait is, hogy mint papok szolgáljanak nekem. (Kivonulás könyve 29, 44)

 • A gazdagnak nem kell többet, a szegénynek nem kell kevesebbet adnia, mint fél sékelt, amikor az Úrnak járó fejadót, mint az életért járó váltságdíjat fizetik. (Kivonulás könyve 30, 15)

 • Áront és fiait is ezzel kell felkenni és felszentelni, hogy mint papok szolgáljanak nekem. (Kivonulás könyve 30, 30)

 • Aki ilyen keveréket csinál, mint ez, és vele egy világi embert fölken, azt ki kell irtani népébõl." (Kivonulás könyve 30, 33)

 • Gondolj Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, a szolgáidra, akiknek megesküdtél magadra, és akiknek megígérted: utódaitokat úgy megsokasítom, mint az ég csillagait, s azt az egész földet, amelyrõl beszéltem, utódaitoknak adom, hogy az övék legyen örökre." (Kivonulás könyve 32, 13)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "Faragj ki magadnak két olyan kõtáblát, mint az elsõk voltak. Jöjj fel hozzám a hegyre és ráírom a táblákra azokat a szavakat, amelyek rajta voltak az elsõkön, amelyeket összetörtél. (Kivonulás könyve 34, 1)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina