pronađen 1019 Rezultati za: elõtt

 • Ez bizonyítja szeretetedet az egyház színe elõtt; jól teszed, ha ezentúl is Istenhez méltó útravalóval bocsátod õket útnak. (Szent János III. levele 1, 6)

 • a mi egyedül üdvözítõ Istenünknek legyen Urunkban, Jézus Krisztusban dicsõség, magasztalás, erõ és hatalom minden idõ elõtt, most és mindörökké! Amen. (Szent Júdás levele 1, 25)

 • János a hét ázsiai egyháznak. Kegyelem és békesség nektek attól, aki van, aki volt és aki eljõ, meg a hét lélektõl, aki trónja elõtt áll, (Jelenések könyve 1, 4)

 • Ébredj fel, és erõsítsd meg a többieket, akik halálukon vannak. Tetteidet nem találom Istenem elõtt teljeseknek. (Jelenések könyve 3, 2)

 • A gyõztest fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlöm ki az élet könyvébõl, hanem megvallom majd Atyám és angyalai elõtt. (Jelenések könyve 3, 5)

 • A trónból zengõ, mennydörgõ villámok csapkodtak. A trón elõtt hét lobogó fáklya lángolt: Isten hét szelleme. (Jelenések könyve 4, 5)

 • A trón elõtt kristályként csillogó üvegtenger. A trón közepén a trón körül négy élõlény, elöl, hátul tele szemekkel. (Jelenések könyve 4, 6)

 • a huszonnégy vén leborult a trónon ülõ elõtt, és imádta az örökkön-örökké élõt. Koszorújukat a trón elé tették és zengték: (Jelenések könyve 4, 10)

 • Amikor átvette a könyvet, a négy élõlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány elõtt. Hárfája volt mindegyiknek és tömjénnel tele aranycsészéje - ezek a szentek imádságai. (Jelenések könyve 5, 8)

 • Erre a szemem elõtt egy fehér ló jelent meg. A lovasnak íja volt. Koszorút nyújtottak át neki, s õ diadalmasan kivonult, hogy gyõzelmet arasson. (Jelenések könyve 6, 2)

 • Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetbõl, törzsbõl, népbõl és nyelvbõl álltak a trón és a Bárány elõtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág. (Jelenések könyve 7, 9)

 • Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élõlény körül álltak, arcra borultak a trón elõtt, és imádták az Istent, (Jelenések könyve 7, 11)


“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina