pronađen 22 Rezultati za: bennünk

 • Istenünk, hát nem sújtsz le rájuk? Hiszen bennünk sincs elég erõ ekkora tömeggel szemben, amely ránk támad. Nem is tudjuk, mit kellene tennünk, csak a tekintetünk emeljük hozzád." (Krónikák II. könyve 20, 12)

 • Az õsvizek azt mondják: nem lakik bennünk, a tenger megvallja: nálam sincs lakása. (Jób könyve 28, 14)

 • Mert kegyelme hathatósan mûködik bennünk, és hûsége megmarad örökké. (Zsoltárok könyve 117, 2)

 • Mindjárt azzal kezdték: "Lángol bennünk utánad a vágy. Érts hát velünk egyet, és légy a miénk! (Dániel könyve 13, 20)

 • Az apostolok kérték az Urat: "Növeld bennünk a hitet." (Lukács evangéliuma 17, 5)

 • Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek õk is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. (János evangéliuma 17, 21)

 • Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bûn teste elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bûnnek. (Rómaiaknak írt levél 6, 6)

 • Bennünk tehát a halál mûködik, de tibennetek az élet. (Korintusiaknak írt II. levél 4, 12)

 • Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amirõl írva van: "Hittem, azért beszéltem", mi is hiszünk, s azért beszélünk. (Korintusiaknak írt II. levél 4, 13)

 • Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külsõ ember romlásnak indult bennünk, a belsõ napról napra megújul. (Korintusiaknak írt II. levél 4, 16)

 • Annak pedig, aki bennünk mûködõ erõvel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, (Efezusiaknak írt levél 3, 20)

 • Õrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. (Timóteusnak írt II. levél 1, 14)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina