pronađen 721 Rezultati za: amely

 • Meghallottam és megrendült a bensõm. Ajkaim remegtek hallatára, csontjaim elszuvasodtak, lépteim bizonytalanná váltak. Nyugodtan várom a szorongatás napját, amely felkél a minket nyomorgató népre. (Habakuk könyve 3, 16)

 • Ez volna a virágzó város, amely biztonságot élvezett? Amely így szólt szívében: "Csak én! Rajtam kívül nincsen más!" Lám, romhalmazzá vált, vadak tanyájává. Aki csak arra jár, fütyül és a kezét rázza. (Szofoniás könyve 2, 15)

 • Nem hagyok meg belõled, csak egy szerény kis népet, amely az Úr nevében reménykedik: (Szofoniás könyve 3, 12)

 • Bõ termésre számítottatok, és lám, szûkös lett. Betakarítottátok, de elfújtam. Ugyan miért? - mondja a Seregek Ura. Hajlékom miatt, amely romokban hever - mindegyiketek csak a maga házával törõdik. (Aggeus könyve 1, 9)

 • Erre így szólt: "Ez az az átok, amely rászáll az egész föld színére. Elûz innen minden rablót, és elûz innen mindenkit, aki hamisan esküszik a nevemre. (Zakariás könyve 5, 3)

 • Hamat is az övé, amely szomszédos vele, [Tírusz] és Szidón is, bár nagyon bölcsnek tartja magát. (Zakariás könyve 9, 2)

 • Lába azon a napon az Olajfák-hegyére hág, amely Jeruzsálemmel szemben áll, keletre, s az Olajfák-hegye középen kelet-nyugati irányban kettéválik, úgyhogy egy igen mély völgy keletkezik. A hegy egyik fele északra, a másik fele dél felé húzódik vissza. (Zakariás könyve 14, 4)

 • Az egész ország síkság lesz. Gebától egészen Rimmonig, amely a Negeben van. Jeruzsálemet magasra emelik, de minden a maga helyén marad. Benjamin kapujától az Elsõ-kapu tájékáig, vagyis a Vártorony kapujáig, valamint Hananeel tornyától a királyi sajtóig (Zakariás könyve 14, 10)

 • Ugyanez a csapás sújtja a lovakat és az öszvéreket, a tevéket és a szamarakat is, és minden állatot, amely a táborukban lesz. (Zakariás könyve 14, 15)

 • Így bûnhõdik Egyiptom, és így bûnhõdik minden nép, amely nem jön fel, hogy megünnepelje a sátoros ünnepet. (Zakariás könyve 14, 19)

 • Mert lám, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevõ olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja õket - mondja a Seregek Ura -, úgyhogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belõlük. (Malakiás könyve 3, 19)

 • A fejsze már a fák gyökerén van: Kivágnak és tûzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. (Máté evangéliuma 3, 10)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina